BERNER Veiligheidskabinetten

BERNER veiligheidskabinetten bieden optimale bescherming voor personen, producten en het vorkomen van cross contaminatie in het laboratorium bij het herstellen van cytostatica, parentaralia en bij het omgaan met microbiologische agenten van de klassen S1, S2, S3 en S4.